Chuỗi cửa hàng tiện lợi Vietgangz Minimart thuộc hệ thống của tập đoàn Vietgangz:

Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.

Hệ thống cửa hàng:

  • Hanoi: 76 Ngọc Thuỵ – Quận Long Biên
  • Danang: 1 Yết Kiêu – Quận Sơn Trà